ни гвоздя ни жезла и не ремонта всем добра

ни гвоздя ни жезла и не ремонта всем добра